Slow Design

Ellen Beck

In Home 1 Posted

Slow design is een zijtak van de Slow Movement.

De Slow Movement begon in 1986 in Italië als Slow Food Movement (een tegenbeweging op een opening van een nieuwe vestiging van fastfoodketen McDonald’s), maar groeide al snel uit tot een serieuze organisatie. Slow Design focust zich op het ontwerp veld in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij over het proces, de mindset, het sociale aspect, duurzaamheid, de aandacht voor het maken en de oorsprong van materialen welke zorgen voor een meerwaarde van je omgeving en voor jezelf.

De ‘slowness’ in de term refereert niet naar de mate van snelheid van het ontwerpen. Met ‘slow’ wordt bedoelt dat je bewust en met aandacht keuzes maakt. In tegenstelling tot hoe er vaak geconsumeerd wordt, namelijk door  binnen een aantal klikken een nieuw product te kopen zonder de afkomst te weten of betrokken te zijn in het maakproces ervan. Slow Design is meer dan product design. Het gaat over de aandacht voor het proces, de oorsprong van het materiaal met de hiertoe behorende ethische- en sociale aspecten in gedachten, de ambacht van het vak en de effecten van je ontwerp op de wereld op lange- en korte termijn. Het proces is even belangrijk als het einddoel waardoor het product een extra waardevolle laag krijgt. Slow Design gaat net zoals Slow Food over verantwoordelijkheid nemen. De waarde zien van het maken, gebruik maken van lokale ingrediënten, aandacht geven aan sociale invloeden en – ja toch wel – een betere wereld. Het benadrukt de focus, onze manier van denken, het creëer proces en het hysterische consumeren van producten, dat momenteel op een overweldigend tempo heerst in de 21ste eeuw. Hieronder een poging om een opsomming te geven over Slow Design:

1. gedachtengoed / proces. Ontwerpproces met een uitgebreid en verdiepend onderzoek, beweegredenen, experiment, wetenschap en uitwerking.

2. sociale impact. Ontwerpen waarbij je samenwerkt met lokale fabrieken/bedrijven, steun geeft aan sociale projecten of/en met materiaal of technologie werkt die uit je omgeving komen.

3. culturele verantwoordelijkheid. Een ontwerp dat rekening houdt met de lokale of regionale cultuur. Beide vormen zijn belangrijke overwegingen voor het eindontwerp of kunnen zelfs een bron van inspiratie kan zijn.

4. natuur bewuste keuzes. Een ontwerp dat rekening houdt met natuurlijke tijdcycli, deze bestudeert en verwerkt in ontwerp- en productieprocessen.

5. aandacht. De ambacht en aandacht van het maakproces tijdens de ontwikkeling van het product.

6. blij worden van hoe het gemaakt is of waarvoor het gemaakt is. Een ontwerp dat rekening houdt met welzijn en positieve psychologie.

7. gebruiksvriendelijk voor een langere periode. Een ontwerp dat kijkt naar de cycli van menselijk gedrag en duurzaamheid. 

Mag ik even de aandacht!?

Je kunt zelf besluiten maken over de waarde die een ontwerp of product heeft. Het geeft ruimte om te weten dat iedereen een andere waarde hecht aan hetzelfde product. Deze controle is voor jou en het is aan jou om er wat mee te doen. Met ruimte voor aandacht kunnen zelfs de dagelijkse werkzaamheden veranderingen.

Slow Design gaat dus ook over ons denken en onze mindset. Het gaat niet zo zeer over de snelheid waarop iets gekozen of gemaakt wordt, maar indirect wel over tijd. Tijd is schaars en daardoor ontzettend kostbaar! De beweging Slow Movement is deels een reactie op de ‘hysterische haast maatschappij’. Hoe meer er geprobeerd wordt tijd te managen hoe meer hij opjaagt. De klok zorgt voor haast, overvolle agenda’s, to-do lijsten zonder einde en is killing voor je plezier. Het aantal ballen die je in de lucht probeert te houden, zorgen voor onbedachtzaamheid. Ze zorgen voor het nemen van beslissingen zonder de consequenties ervan in te zien. Tijd neemt de aandacht voor het ‚nu’ weg. Ik heb ontdekt dat ik mijn aandacht moet verdelen in plaats van tijd. Hierdoor verplaatst de focus zich wat betekent dat een ontwerp ademruimte krijgt. Door ‚aanwezig’ te zijn bij de dingen die je doet kan je scherp zijn en genieten van het proces. Slow design is een tegenbeweging van de hedendaagse ‘haast’ maatschappij. Zonder opgejaagd te worden, bij jezelf blijven en hier aandacht aan geven.

 

Bronnen: treehugger.com | slowcommons.wordpress.com | http://www.slowlab.net/ | inspirators voor de opsomming: Beth Meredith and Eric Storm